عقد قرارداد بدون واسطه

شروع کن

اطلاعاتتو وارد کن

قیمتارو مقایسه کن

با متراژ قرارداد ببند

تفاوت رو حس کن

قراردادتو ببند

سامانه پیش رو برای خریداران و فروشندگانی است که خارج از سامانه متراژ به توافق رسیده و نیازمند قراردادی رسمی و دارای هولوگرام برای معامـله خـود هســتند، متــــراژ با حداقل 65 درصـــد تخفیـــف نسبت به نرخ اتحــادیه به شـما قــرارداد رســمی ارائه می دهــد. در صورتیــکه خواســتار جستــجو و یا ثبت آگــهی برای ملک خــود هستیــد به سامــانه جامــع جستــجوی ملــک مراجـعه کنیــد.

برخی از مشتریان ما

:مسئول مربوطه

مشاورین متراژ بسیار حرفه ای عمل کرده، خواسته ی مشتری را در اولویت قرار می دهند و بسیار صادقانه رفتار می کنند. تجربه ای که در متراژ داشتم باعث شد دیدگاهم نسبت به دفاتر املاک تغییر کند.

:مسئول مربوطه

یکی از ویژگی هایی که متراژ را متمایز می کند، پشتیبانی حرفه ای و پیگیر آن است که مشتری را در هیچ مرحله ای از قرارداد تنها نمی گذارند و بسیار محترمانه رفتار می کنند.

:مسئول مربوطه

شفافیت متراژ برایم تعجب برانگیز بود! همچنین خیلی تجربه رضایت بخشی بود که توانستیم در کمترین زمان ممکن، بهترین نتیجه را بگیریم و ارزان تر از همه جا قرارداد ببندیم.

:مسئول مربوطه

متراژ مجموعه ای حرفه ای است که جای پیشرفت زیادی دارد؛ حتما متراژ را به اطرافیانم معرفی می کنم تا آن ها هم بتوانند عقد قرارداد در یک فضای امن و صمیمانه را تجربه کنند.